Hvad er en hjemløs

Hvor mange er hjemløse?

Der er mere end 13.000 hjemløse i Danmark, hvis man regner alle med i løbet af et helt år. Hvis man tæller over en uge – som det sker hvert andet år i uge 6 – er der i 2015 ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 6.138 hjemløse.

Da SFI indsamlede tal for 2013 var der 5.820 hjemløse. Der er altså 318 personer flere i 2015 end to år tidligere. Det svarer til en stigning på fem procent.

Tællingen i 2015 viser, at der er sket en stigning på 23 procent sammenholdt med 2009, hvor der blev talt 4.998 hjemløse personer i Danmark.

Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de 25-29-årige. I 2015 blev der registreret 799 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 procent.

Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013.

Antal hjemløse i uge 6

Se billede →

 

Hvorfor bliver man hjemløs?

De fleste hjemløse har tidligere boet i egen bolig og har mistet den for nylig. Næsten 70 procent har oplevet at blive sat ud af boligen, blandt de unge hele 76 procent. Disse (nye) tal tyder på, at udsættelser er en væsentlig årsag til hjemløshed, og at det er undervurderet i andre opgørelser.

40 procent kunne ikke betale huslejen, andre 20 procent havde et misbrug, 16 procent blev skilt eller mistede sin kæreste. En del sagde selv boligen op (13 procent af alle adspurgte og 20 procent blandt de unge).
Kilde: SFI. Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på §110-boformer. 2015

Hjemløses familiebaggrund

Ankestyrelsen har opgjort, at 22 procent af de hjemløse, der opholder sig på forsorgshjem, i løbet af deres barndom enten har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget en forebyggende foranstaltning.

En undersøgelse fra SFI fra 2014 viser overraskende, at mange hjemløse kommer fra hjem, hvor forældrene er forholdsvis godt uddannede. 57 procent af de unges forældre har enten en kort, mellemlang eller en videregående uddannelse.

Halvdelen af de hjemløse har ingen uddannelse

Omkring 25 procent af de hjemløse er droppet ud af folkeskolen, og andre cirka 30 procent har ikke yderligere uddannelse end grundskolen. 11 procent har en studentereksamen, mens 22 procent har en erhvervsfaglig uddannelse. 13 procent har en videregående uddannelse.

Hjemløse ønsker et hjem

At være hjemløs er ikke en livsform, man vælger. Langt de fleste ønsker og savner et hjem. 90 procent af hjemløse svarer i en ny undersøgelse (2015), at de gerne vil have egen bolig. Blandt de unge vil hele 97 procent gerne bo i eget hjem.

Hovedparten vil helst have en lejlighed i en almindelig opgang. En mindre gruppe ønsker et opgangsfællesskab eller et bofællesskab med andre hjemløse, og enkelte vil helst bo i en ’skæv bolig,’ som er en boligform til hjemløse, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Atter andre ønsker at bo på et plejehjem, eventuelt et plejehjem, hvor det er tilladt at være alkohol- eller stofmisbruger. Endelig vil nogle gerne blive boende på bostedet eller flytte på landet. To ud af tre hjemløse er tidligere blevet sat ud af en bolig.
Kilde: SFI. Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på §110-boformer. 2015

Nogle hjemløse har et hjem

En hjemløs kan godt have noget at bo i. ’Funktionelt hjemløse’ kaldes de personer, som har et sted at bo, men som alligevel sover på gaden eller på et herberg. Det kan være, at de ikke kan lide at være alene, eller de bor et sted, hvor de ikke trives. De funktionelt hjemløse tælles med som hjemløse, hvis de opholder sig på et forsorgshjem eller på gaden, når optællingen foregår.
Kilde: Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.dk

Hvor gamle er de hjemløse

20 procent af de hjemløse er mellem 18 og 29 år, 70 procent er mellem 30 og 59 år. Kun 8 procent er over 60 år, og så er der er par procent børn og unge.

Hjemløse udlændinge

Mange hjemløse er indvandrere. 19 procent af de hjemløse har anden etnisk baggrund end dansk. En del indvandrere fra Bulgarien, Rumænien, Ghana og Nigeria har særdeles svært ved at finde ud af det danske samfund. Særligt arbejdsmarkedet og sundhedsvæsnet er uigennemskueligt for dem, og de kender ikke til deres rettigheder. Kirkens Korshær driver en rådgivningstjeneste for udlændinge i København, der hedder Kompasset

På boformerne har 87 procent af beboerne dansk statsborgerskab, inkl. personer med grønlandsk eller færøsk baggrund.

Hvad er en gadesover?

En ud af ti hjemløse er gadesovere. Det vil sige, at de har overnattet på gaden i uge 6, hvor man tæller op – altså en vinteruge!

I alt 595 sov på gaden i 2013 mod 426 i 2011. 349 overnattede på natvarmestuer, 2015 på herberger, 70 på hoteller og vandrehjem og 1.653 hos familie og venner.

211 hjemløse befandt sig i et udslusningstilbud, 64 skulle løslades fra fængsler og 119 udskrives fra hospitaler eller behandling uden at der var en boligløsning.

370 blev opgjort i kategorier, der dækkede over ’andet,’ hvilket vil sige campingvogne og kolonihavehuse.