Om Hus Forbi

 

(Tilmelding til informationsmøder i bunden af siden.)

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

  1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.

Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer. Den redaktionelle linje fastlægges af redaktøren, som er ansat i sekretariatet.

Hus Forbi koster 20 kr. i gadesalg.

Sælgeren tjener 10 kr. pr. avis.

Hus Forbi udgives af foreningen Hus Forbi og udkommer 12 gange om året.

De sidste 10 kr. går til produktion, administration og distribution.

Hvor mange sælger Hus Forbi?

Vi har ca. 3000 registrerede sælgere. De fleste er i hovedstadsområdet, men vi har sælgere over hele landet, specielt i andre større byer som Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og Odense.

Gør Hus Forbi andet for de hjemløse?

Langt hovedparten af overskuddet fra avissalget går til at købe udstyr og tøj til vores sælgere, som de får gratis både sommer og vinter. Hus Forbi driver også en medarbejdercafé for sælgerne i Vanløse. Vi tilbyder gratis hundeforsikringer og yder økonomiske støtte til de ca. 40 sociale organisationer, der fungerer som distributører af Hus Forbi, og som alle arbejder med tilbud til hjemløse og socialt udsatte. Derudover yder Hus Forbi støtte til, at andre kan udvikle nye aktiviteter, som kommer hjemløse og socialt udsatte til gode.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tæller de hjemløse i Danmark. Første gang var i uge 6 i 2007 og senest var i uge 6, 2017. I 2007 viste tællingen, at vi havde ca. 5.000 hjemløse i Danmark, og af dem levede ca. 500 på gaden. I 2017 er tallene steget til 6.600 hjemløse i Danmark, hvor af ca. 660 er gadesovere.

Læs seneste SFI rapport med mere her

Hus Forbi rapporter

Du kan læse mere om Hus Forbi som forening, sælgerne og køberne i disse to rapporter fra henholdsvis 2008 og 2018.

Casa undersøgelse 2008 – undersøgelse af koncept og sælgere

Markedsundersøgelse 2018 – fokus på Hus Forbis sælgergruppe og køberskare

Informationsmøder (gratis)
Hus Forbi udbyder en række informationsmøder af et par timers varighed, som alle er velkomne til at deltage i. Møderne er gratis og afholdes af en medarbejder fra foreningen, og så vidt det er muligt, vil der også være en Hus Forbi-sælger til stede. Indholdet af informationsmøderne varierer alt efter hvilken medarbejder og sælger, der afholder arrangementet, men overordnet set handler indholdet om Hus Forbi som forening, det organisatoriske arbejde og om sælgernes arbejde på gaden. Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til jimmy@husforbi.dk. Deadline 7 dage før mødet.

Kommende møder:  (fra kl. 10 til 12)

Der er pt ingen datoer for kommende møder – send os en mail, hvis du ønsker et møde.
Sted: Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
Tilmeldingsfrist: 3 dage før det møde, man ønsker at deltage i. Vi glæder os til at se dig!

Læs også Vedtægterne for Foreningen Hus Forbi.

 

 


Læs også Cookie- og privatlivspolitik