Om Hus Forbi

 

(Tilmelding til informationsmøder i bunden af siden.)

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

  1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminal itet, fordi de her tjener penge på ‘lovlig’ vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.

Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer. Den redaktionelle linje fastlægges af redaktøren  som  er ansat i sekretariatet.

Hus Forbi koster 20 kr. i gadesalg.

Sælgeren tjener 10 kr. pr. avis.

Hus Forbi udgives af foreningen Hus Forbi og udkommer 12 gange om året.

Af de sidste 10 kr. går 8 kr. til produktion, administration og distribution og de sidste 2 kr. til moms.

Hvor mange sælger Hus Forbi?

Vi har ca. 2200 registrerede sælgere. De fleste er i hovedstadsområdet og på Sjælland, men vi har også sælgere i større byer som Århus, Aalborg, Randers, Esbjerg, Odense m.fl.

Se billede →

Gør Hus Forbi andet for de hjemløse?

Langt hovedparten af overskuddet fra avissalget går til at købe udstyr og tøj til vores sælgere, som de får gratis, både sommer og vinter. Hus forbi driver en medarbejdercafe for sælgerne, finansierer  den akutte hjælpe kasse “red røven”, tilbyder gratis hundeforsikringer og yder økonomiske støtte til de ca 35 sociale organisationer  der fungere som distributører af hus forbi og som alle arbejder med tilbud til hjemløse og socialt udsatte. Derudover yder hus forbi støtte til at andre kan udvikle nye aktiviteter, som kommer hjemløse og socialt udsatte til gode.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd, har talt de hjemløse i Danmark to gange. Første gang i uge 6, 2007 og senest i uge 6, 2009. Begge tællinger viser, at vi har ca. 5.000 hjemløse i Danmark. Af dem lever ca. 500 på gaden.

Læs også

Vedtægterne for Foreningen Hus Forbi.

 

Informationsmøder (gratis)
Hus forbi udbyder en række informationsmøder af et par timers varrighed, som
alle er velkomne til at deltage i. Møderne er gratis og afholdes af en
medarbejder fra foreningen og så vidt det er muligt vil der også være en hus
forbi sælger til stede. Indholdet af informationsmøderne varierer alt efter
hvilken medarbejder og sælger der afholder arrangementet, men overordnet set
handler indholdet om hus forbi som forening, der organisatoriske arbejde og
om sælgernes arbejde på gaden. du kan klikke på den dato du ønsker at deltage i eller mail jimmy@husforbi.dk

Kommende møder :  ( fra kl 10 til kl 12)

8. Februar 2017

8. Marts 2017

5. April 2017

10. maj 2017

7. Juni 2017

Sted: Bragesgade 10b. 2200 København N.
Tilmeldingsfrist: er 3 dage før det møde man ønsker at deltage i.  –Vi glæder os til at se dig!