Følg os på Facebook   Søg
  Forside     Udskriv     Kontakt  
nr. 9 september 2015 19. årgang   |   pris 20 kr.   |   8 kr. går til sælgeren   |   køb kun af sælger med synligt id-kort
 

Velkommen til Hus Forbi

 

 
 
 

Ordinær generalforsamling

i Foreningen Hus Forbi

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Hus Forbi.

Tid: Torsdag den 17. september 2015 kl. 12.00-15.00

Sted: University College Lillebælt

Socialrådgiveruddannelsen

Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Lokale 031

 

Forplejning

Hus Forbi byder på en let frokost fra kl. 11.30

 

Transport

Rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen vil blive refunderet ved fremvisning / fremsendelse af DSB-billet til

Hus Forbis sekretariat, Bragesgade 10b,

2200 København N.

 

Dagsorden

ifølge Hus Forbis vedtægter:

| Valg af dirigent og referent

| Godkendelse af bestyrelsens beretning

| Godkendelse af budget og regnskab

for foreningen

| Fastsættelse af kontingent

| Godkendelse af årsplan for det kommende år

| Behandling af indkomne forslag

| Valg af bestyrelse og suppleanter

| Valg af revisor

| Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal sendes eller afleveres til:

Hus Forbis sekretariat, Bragesgade 10b,

2200 København N.

Eller send mail til formanden på:

formand@husforbi.dk

senest den 27. august 2015.


 
                            Sælgeruge
Aarhus, mandag den 2. februar 2015

Kendte sælger Hus Forbi
Hjemløseaviser holder international sælgeruge

Folk fra forskellige dele af Danmark og med vidt forskellig baggrund forsøger sig i denne uge som Hus Forbi-sælgere.
Skuespiller Anne Marie Helger, tidligere landsholdsspiller i fodbold, Jens Jørn Bertelsen, kædedirektør i Fakta, Niels Karstensen, medlem af Folketinget Jens Joel og museumsinspektør på Forsorgsmuseet i Svendborg, Sarah Smed, bruger alle en time af en af deres dage i næste uge på at sælge hjemløseaviser sammen med en af Hus Forbis faste sælgere.
Det gør de for at støtte Hus Forbi og gøre opmærksom på, at hjemløshed er et alvorligt problem, både i Danmark og globalt.
Den danske hjemløseavis Hus Forbi deltager i år i markeringen af den internationale sælgeruge, som sammenslutningen af hjemløseaviser, INSP (International Network of Streetpapers) koordinerer globalt. 114 hjemløseaviser i 35 lande er med i netværket. Den internationale sælgeruge markerer, at vi taler med en stemme mod fattigdom og hjemløshed.
I Danmark er hjemløshed et stigende problem. Ifølge en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er det samlede antal hjemløse borgere i Danmark steget fra 5.290 i 2011 til 5820 i 2013. SFI erkender i rapporten, at der er et skyggetal. De hjemløses organisation SAND vurderer, at der reelt er langt flere hjemløse, som det bare ikke er muligt at tælle.
I Danmark er cirka 2.000 hjemløse, tidligere hjemløse og socialt udsatte mennesker registreret som sælgere af Hus Forbi. Dem kan du møde hver dag rundt omkring i landet. Fra mandag den 2. til fredag den 6. februar kan du også møde gæstesælgere her:
Mandag kl. 12.00 ved torvet i gågaden i Esbjerg: tidligere landsholdsspiller Jens Jørn Bertelsen
Tirsdag kl. 13.00 i gågaden i Aarhus: Medlem af Folketinget Jens Joel.
Onsdag kl. 12.00 foran Fakta på Fordvej i Albertslund: Kædedirektør for Fakta, Niels Karstensen.
Torsdag kl. 11.00 i Torvegade på Christianshavn i København: skuespiller Anne Marie Helger.
Fredag kl. 13.00: ved springvandet i Svendborg: Museumsinspektør på Forsorgsmuseet, Sarah Smed.
Føl også med på Hus Forbis hjemmeside, www.husforbi.dk, og på Hus Forbis Facebook side.
Det er de Hus Forbi-sælgere, som de kendte personer har som makkere, der får overskuddet fra salget.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til redaktør Poul Struve Nielsen, Hus Forbi, tlf 5240 9079 og mail poul@husforbi.dk


Køb Hus Forbi med en sms

Hus forbi gør det nu muligt for sælgerne af avisen at modtage betaling via sms.
Der er ingen tvivl om at vores sælgere i gennem længere tid har oplevet det som en stigende udfordring at de mennesker de møder på gaden, gerne vil købe og læse avisen, men at de i større og større omfang ikke har kontanter på sig i hverdagen. I hus forbi har vi i gennem det seneste år arbejdet med flere forskellige løsningsmuligheder, der i blandt udvikling af vores egen applikation, brug af bankernes mobilbetalingsløsninger og ideer om at udstyre sælgerne med smartphones der kan fungere som betalingskortlæsere.

Når vi i sidste ende vælger en helt simpel sms løsning skyldes det at det har været afgørende for os at sikre at den kontantløse betalingsmulighed skulle være tilgængelig for flest muligt af køberne. Det er ikke nødvendigt at downloade eller installere noget på sin telefon, og alle med en telefon, uanset om det er smartphone eller ej kan være med.

Med det har også været vigtigt at den kontantløse betalingsmulighed ikke forudsætter at man som sælger kan passe på en telefon eller en kortlæser eller at man har en bankkonto og kan blive tilmeldt f.eks. mobilepay.

Prisen bliver lidt højere end kontantkøb, nemlig 23 kroner. De sidste tre kroner er de penge, teleselskaberne skal have for at formidle sms-overførslen.
Vi er glade for at det på trods af den lidt højere pris er lykkedes at fastholde at hus forbi sælgerne forsat har samme fortjeneste, 8 kr, på at sælge avisen.

Man kan i princippet købe via sms over hele Danmark, men det er foreløbig kun i København og Aarhus, at sælgerne kan få penge udebetalt for aviserne, så kære læser og køber: Respekter venligst, hvis en sælger kun ønsker at handle kontant. Det kan sagtens være, både fordi sælgeren ikke ønsker eller føler sig klar til at prøve den ny teknik, eller fordi der simpelthen er for langt til salgsstedet - og for store omkostninger forbundet med transporten.

Salget fungerer på den måde, at man sender en SMS til 1414 med teksten "avis" efterfulgt af et mellemrum og så den pågældende sælgers sælgernummer.

Sælgernummeret skal altid fremgå af et sælgerkort som sælgeren bærer synligt. Har sælgeren ikke et sælgerkort, som det der er afbilledet på forsiden af avisen, er der ikke tale om en "lovlig" hus forbi sælger. SMS betaling har den sidegevinst at uautoriseret salg af hus forbi ikke kan finde sted. Ingen sælger som ikke er godkendt af hus forbi kan få udbetalt sin omsætning,.

Når man har afsendt SMS til 1414 vil man kort efter modtage en sms der bekræfter at man har købt Hus forbi. Denne SMS er sælgernes bekræftelse på at han har modtaget sin betaling. Når sælgeren kan se, at betalingen er gennemført udleveres avisen.
Det er maksimalt muligt at købe 3 aviser i døgnet, men hvis man har købt en avis og mener at sælgerne skal have lidt ekstra, er det muligt at sende endnu en SMS, nu hvor man kender sælgernes sælgernummer.…….
Sælgerne kan så henvende sig hos Hus Forbi i Bragesgade på Nørrebro eller i Værestedet i Jægergårdsgade i Aarhus og få pengene udbetalt.

Vi er meget spændte på hvordan denne nye mulighed vil blive modtaget af køberne og om det kan bidrage til at vores sælgere får nemmere ved at sælge avisen. Det vil kun tiden vise, men vi mener at det er vores opgave at bidrage til skabe løsninger der sikrer at hjemløse og socialt udsatte ikke bliver eksternaliseret yderligere i den elektroniske og digitaliserende udvikling der netop i år bliver kæmpe udfordring for socialt udsatte og hjemløse når et rigtig bredt udsnit at vores velfærdsydelser fra 1. November primært bliver tilgængelige på digitalt
Hus forbi vil efter en opstartsperiode på et halvt år evaluere SMS-betalings forløbet og tager derefter stilling til, hvilke betalingsformer, der skal være tilgængelige i fremtiden.


Gyldigt sælger id


Yderligere oplysninger:
Rasmus Kristensen
Sekretariatsleder hus forbi
Tlf 52409049

Eller
Ove Abildgaard
Leder af værestedet i Aarhus og Formand i hus forbi
Tlf 29208490
 
MINDEORD Holger E. Henriksen
Hus Forbi’s legendariske fotograf Holger E. Henriksen er desværre ikke blandt os mere.
Holger døde for kort tid siden, 73 år gammel, efter længere tids sygdom og er allerede dybt savnet af gadens folk, kolleger, venner og familie.
Han har gennem årene været en meget væsentlig del af Hus Forbi's sjæl og fundament.
Holger var en fremragende hjemløsefotograf, der på sin helt egen måde har været pioner i processen med at sætte fokus på hjemløses vilkår – på godt og ondt.
I en årrække har Holger virket som næstformand for Hus Forbi, valgt direkte som sælgernes repræsentant i bestyrelsen. Lige til det sidste deltog han aktivt i styringen af Hus Forbi, hvor der næsten dagligt var kontakt med ham.
Han har lagt billeder til den berømmede billedbog om hjemløses liv på gaden, ”Gadens Konger”, i tæt samarbejde med Sand – de hjemløses landsorganisation. Holger ønskede, at overskuddet skulle anvendes til at hjælpe hjemløse i nød.
Og Holger har gjort alt vedlagsfrit. Han nægtede stædig at modetage en eneste krone for sit arbejde - selv når han efter fotografering af en hjemløs altid gav den portrætterede en lamineret farvekopi, betalte han selv omkostningerne. Derfor vil man rundt omkring i hjemløses rygsække og barnevogne samt på væggene på herberger og forsorgshjem finde tusindevis af laminerede fotos af hjemløse taget af netop Holger.
Som han altid sagde: ”Jeg er nok den fotograf i Danmark, der oppebærer den største hyre. Når jeg har været ude og skyde, er lønningsposen fyldt op med en indre sindsro og en stor glæde ved at kunne rende rundt og lege på gaden sammen med Rødderne.”
Holger havde en helt særlig måde at omgås de hjemløse på - eller ”Rødderne” som han kaldte dem.  Når Holger var på fotoopgave for Hus Forbi, var han i stand til at få samtlige hjemløse eller skæve eksistenser til at løfte sig i hans nærvær. Når Holger mødte en hjemløs og udbrød han som regel med den største hjertevarme  " HEJ MIN DEJLGE DRENG....." Dels roste han dem alle sammen som værende det pæneste eller mest fotogene menneske, han nogen sinde havde mødt: ”Prøv og kom og se her”, sagde han altid og viste billederne til den fotograferede frem i sit display, ”Se, hvor rasende godt du ser ud.” Og uanset om der manglede fire tænder i overmunden eller en portvinstud fyldte halvdelen af billedet, så følte den fotograferede sig set og ualmindeligt fint portrætteret.
Og dels udviste Holger stor forståelse for de hjemløses handlinger i livet, hvad enten de fortalte om en hverdag bygget op på 40 øl eller et omvandrende liv med en barnevogn med en masse svigt i baggagen til venner, børn og tidligere ægtefæller.
”Selvfølgelig måtte du gøre, som du gjorde,” sagde han altid. Han har stort set aldrig fået et nej fra ”Rødderne”, men derimod et ønske om, at han kom igen og tog nogle flere billeder en anden gang.
Holger har uden tvivl haft en hård barndom, og han fortalte med et skævt smil om hans far ”Sorte Holger”, som var herostratisk berømt for ikke at holde sig inden for lovens rammer. Han voksede op i familiepleje og koketterede ofte med, at han var blevet, den han var, ud fra alt, hvad der var muligt.
Det blev til en lang erhvervskarriere som handelsmand og en direktørpost for Bladdistributionen, hvor han var chef for 3.000 bude og 15 ansatte på kontoret. I 1985 solgte han firmaet og brændte symbolsk sit nålestribede jakkesæt.
Derudover havde han været gift og fik to børn, Jakob og Søs, som han ofte tænkte på. Han levede i en årrække på en gård i Nordsjælland, hvor han opdrættede heste, men mistede desværre siden kontakten til sine børn og ekskone.
På en fotoudstilling med billeder af stofmisbrugere, fik Holger tanken om at fotografere hjemløse, som han på mange måder følte sig beslægtet med, og har indtil i dag taget op mod 7.000 billeder af hjemløse.
Holger var ubetinget de hjemløses frontkæmper. Han vil være dybt savnet, og vi vil takke ham for de dejlige billeder, der bulder og brager af livsglæde, oprejsning og respekt for de skæve eksistenser samt for de mange gode timer i positivt smittende selskab.
Ære være hans minde.
Birgitte Elleman, journalist og nær ven
Ole Skou, Formand for Hus Forbi, hjemløsejurist i SAND og nær ven
 
 


Opslagstavlen
Foreningen Hus Forbi | Bragesgade 10 B stuen | 2200 København N | Tlf. 8993 7474 | redaktion@husforbi.dk

sitelist.html